Hybride werken, een tool om te binden?

In ieder gesprek dat wij voeren met kandidaten komt het onderwerp ‘hybride werken’ aan de orde. Niet iedere organisatie heeft een uitgewerkt plan om dit vorm te geven en het heeft best veel haken en ogen. Vragen die opduiken zijn o.a.:

  • Is een werkgever verplicht om twee werkplekken te creëren die voldoen aan de Arbo eisen (1 op kantoor en 1 thuis)?
  • Hoe ga je om met werknemers die onvoldoende rust nemen en aan een stuk door werken?
  • Wat doe je als werknemer wanneer je graag gedeeltelijk thuis wilt werken en je werkgever staat hier niet voor open?

De afgelopen tijd was voor de één een periode van vrijheid en autonomie en voor de ander gaf het een gevoel van eenzaamheid. Als je als werkgever maatwerk kunt bieden aan de werkwensen van je werknemers, zonder dat dit ten koste gaat van de productiviteit en de bedrijfscultuur, dan ben je in staat om je medewerkers aan je te binden. En dat wordt een belangrijke factor gezien het stijgende aantal vacatures op de arbeidsmarkt.