Werving & selectie

Intake

Voordat wij met een opdracht starten, vindt er een intake-gesprek plaats bij de opdrachtgever. Wij verzamelen informatie over de organisatie, de bedrijfscultuur, de functie, de functie-eisen en de persoonskenmerken van de aan te stellen kandidaat. De “klik” tussen manager en ondersteuner is essentieel, vandaar dat wij het belangrijk vinden om kennis te maken met de direct leidinggevende. Met deze informatie stellen wij een functieprofiel op dat we als basis gebruiken voor onze search.

Kandidatenbestand

In de loop der jaren hebben wij een uitgebreid bestand opgebouwd van gekwalificeerde kandidaten. Dagelijks ontvangen wij open sollicitaties als reactie op onze website, via ons netwerk of via diverse jobsites. Na het afnemen van een telefonisch interview worden sollicitanten uitgenodigd voor een criteriumgericht interview. Iedere kandidaat die wij introduceren bij een opdrachtgever nemen wij een persoonlijkheidstoets af (Persoonlijke Profiel Analyse).

Selectie

Wij selecteren bij voorkeur 2 tot 3 kandidaten die wij schriftelijk introduceren bij de opdrachtgever. Het rapport bestaat uit het curriculum vitae van de kandidaat, een toelichting hierop alsmede een uitwerking van de persoonlijkheidstoets. We plannen gesprekken tussen kandidaten en opdrachtgever en evalueren deze gesprekken met beide partijen. De uiteindelijke keuze ligt vanzelfsprekend bij de opdrachtgever. Wij zijn ervan overtuigd dat de opdrachtgever op basis van onze selectie tot een succesvolle afronding kan komen.

Nazorg en Coaching

Na plaatsing houden wij gedurende een half jaar frequent contact met de geplaatste kandidaat en de opdrachtgever. Daarnaast bieden wij een tweetal online coaching-sessies aan waar de geplaatste kandidaat met instemming van de opdrachtgever gebruik van kan maken. Op deze manier verwachten wij dat de onboarding nog soepeler zal verlopen. Deze extra service wordt door ons bureau aangeboden en hiervoor worden geen kosten in rekening gebracht. Dit traject wordt gedaan door Margreet W. Hansink, geregistreerd loopbaancoach, Noloc.

Garantie

Na aanstelling van de kandidaat houden wij gedurende een half jaar contact met opdrachtgever en kandidaat. Mocht de samenwerking onverhoopt binnen dit half jaar beëindigd worden, dan start Hansink & De Looper kosteloos, eenmalig, een nieuwe werving op.

Honorarium

Ons honorarium bedraagt 22% van het bruto jaarinkomen van de aan te stellen kandidaat. De startfee is € 2.000,- ex BTW. Dit bedrag wordt in mindering gebracht op ons eindhonorarium.