Loyaliteit

Gepubliceerd op 13 juni 2014

Tijdens één van onze Food for Thoughts diners was het thema “Hoe ver gaat jouw loyaliteit?”. Wikipedia geeft de volgende uitleg aan het woord loyaliteit: “een morele verbondenheid, vasthoudendheid, of het zich houden aan een verbintenis, band, of verplichting. Waar deze verplichting niet wordt nageleefd, waar trouw wordt geschonden en ontrouw intreedt, kan sprake zijn van verraad”.

Loyaliteit, een prachtige eigenschap die veel management ondersteuners zichzelf toedichten. Maar hoe ver gaat jouw loyaliteit ten opzichte van de organisatie waar je werkt, je manager, je collega’s? Soms worden hierin grenzen overschreden en kun je met jezelf in conflict komen. Het aangeven van je grenzen is heel belangrijk en niet gemakkelijk. Het is een leerproces en hoe ouder je wordt, hoe beter je zaken signaleert en hoe eerder je aan de rem trekt. Als management ondersteuner wil je graag betrokken zijn bij de ins en outs van de organisatie en stel je je loyaal op. Aan de andere kant verwacht je erkenning/waardering en die krijg je niet altijd. Loyaliteit is iets moois en wederzijds, het gaat om het vinden van balans en een gezonde werkverhouding.